یک نمونه کد ساده جی سان رو در ادامه می توانیم مشاهده کنیم.

 

{
    "Inspirational": [
      {
        "title": "Das Bosskonzept: Lebe deinen EigenSinn!",
        "author": "K.-J. Helmes",
        "price": 19.99
      },
      {
        "title": "Inspire yourself! Dein kreativer Begleiter",
        "author": "Ana Johnson",
        "price": 20
      },
      {
        "title": "Inspiration: Ein Buch für Fotografen",
        "author": "1x.com (Hrsg.)",
        "price": 19.38
      }
    ],
    "IT": [
      {
        "title": "The C++ Programming Language",
        "author": "Bjarne Stroustrup",
        "price": 54.99
      },
      {
        "title": "Programmgestaltung im Krafttraining",
        "author": " Mark Rippetoe",
        "price": 29.99
      },
      {
        "title": "Programming: Principles and Practice Using C++",
        "author": "Bjarne Stroustrup",
        "price": 48.99
      },
      {
        "title": "Programming Python",
        "author": "Mark Lutz",
        "price": 49.99
      }
    ],
    "Children's": [
      {
        "title": "Der Löwe in dir",
        "author": "Rachel Bright",
        "price": 14
      },
      {
        "title": "Ein Freund wie kein anderer",
        "author": "Oliver Scherz",
        "price": 14
      }
    ]
  }

 

  
 
منبع : مكانيك - ساخت و توليد |نمونه کد ساده جی سان، JSON
برچسب ها : price ,author ,title ,programming ,title programming ,author mark ,bjarne stroustrup ,author bjarne ,author bjarne stroustrup